Někde pod nebem je kořen světa,

který pokládáme za Tajemnou Matku

Skrze matku poznáváme dítě

skrze dítě se opět přimykáme k matce…

(Lao-c‘  Tao te t’ing)