Kontakt

Můžete mě kontaktovat prostřednictvím e-mailu:

milena.dubska@seznam.cz

Náš transparentní účet: 2800485965/2010 – při platbě uveďte variabilní symbol: 26 a do poznámky: amatina, na vyžádání vystavíme potvrzení o daru.