Jsou prosté květy zahrad mých

Květy z mých zahrad

KAREL ORT, BOHOSLOVEC

Úvodní báseň.

Jsou prosté květy zahrad mých.

Jste prosté květy zahrad mých,
mé písně blaha – štěstí –
přec balsámem Jste v žití mi
to v trudné ve bolesti.

Jste prosté květy zahrad mých,
však útěchou v mém žití –
já ve Vás vložil duši svou –
vše v mém co srdci nítí.

Jste prosté květy zahrad mých,
však krásná Vaše vůně –
že po Vás duše znavená
tak častokráte stůně.

Ó, přijmi květy zahrad mých,
Má krásná, Svatá Paní,
jež Tobě ku cti uvil jsem
a spletl kol Tvých skrání.