Nocturno

Květy z mých zahrad

KAREL ORT, BOHOSLOVEC

Nocturno.

Již se stmívá – noc tichá –
nebe plane světlem hvězd –
pták již dřímá – listí vzdychá –
v duši mé klid blahý jest.

Nebem spěje měsíc v svitu –
záplava hvězd po širu
a má duše v vděčném citu
chválí Pána Vesmíru.

Kamsi výš má duše vzlétla
v říši míru – v lásky svět –
a zas šťastna – blahem vzkvétá –
pokorou se chvěje ret.

Již se stmívá – noc je tichá –
nebe plane světlem hvězd –
pták již dřímá – listí vzdychá –
v duši mé však klid jen jest