Píseň porážky

RABÍNDRANÁTH THÁKUR

Píseň poraženého

Můj Pán mi přikázal, když jsem stál u cesty,
abych zpíval píseň Porážky,
neboť ona je nevěstou, jíž se tajně zaslíbil.

Temný závoj skrývá její tvář před davem,
avšak klenot hoří na jejích prsou v temnu.   

Den ji opustil, ale Boží noc jí slouží 
s rozžatými lampami a květy zvlhlými rosou.   

Ona mlčí, sklopivši oči; odešla
ze svého domova, ten nářek, který
sem zanáší vítr, přichází z jejího domova.   

Avšak hvězdy zpívají věčnou píseň lásky
před její tváří, zněžnělou studem a bolestí.     

Dveře v osamělém pokoji se otevřely,
ozvalo se volání a srdce temnoty 
se chvěje před nadcházejícím setkáním.